Adres:

Przedszkole Gminne w Kramsku

ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk

tel. 63 245 18 81

gr. I - wew. 21

gr. II - wew. 22

gr. III wew. - 23

gr. IV wew. - 24

dyrektor przedszkola wew. - 25

www.przedszkolekramsk.pl

Napisz do nas:

Zaczynamy

przedszkole.kramsk@gmail.com


© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com