Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Klauzula informacyjna RODO.

Polityka Prywatności.


Zaproszenie na wydarzenie w formie zdalnej „ Czy to autyzm? – jak być świadomym rodzicem?”.

PM - 25.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

W imieniu Państwowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ślesinie – Filia w Koninie

serdecznie zapraszam Państwa, oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu pt.:

Czy to autyzm? – jak być świadomym rodzicem?”.

Spotkanie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2021 roku ( środa) o godz. 10.00

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZkZWJhZDYtMTBiYy00OTZjLWJjOGItODNhYmJmYmQxNDE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269c10e05-0774-4843-bca9-151f0a9c2b14%22%2c%22Oid%22%3a%227d1bbda1-a497-42d8-a0a3-8c4b9bbdc0cb%22%7d

                 

 

  Z poważaniem

                                                                                                                         Barbara Dutkowiak


INFORMACJA O POWROCIE

PM - 17.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 19 kwietnia 2021 roku przedszkole wraca do pracy stacjonarnej  w reżimie sanitarnym obowiązującym nas wcześniej.

Barbara Dutkowiak


NAGRODA ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ZA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

PM - 25.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasze Przedszkole zdobyło nagrodę za udział w konkursie na wykonanie palmy wielkanocnej.

 

Poniżej zamieszczamy informacje, które udostępnione zostały przez CKIS w Koninie

https://www.ckis.konin.pl/konkurs-na-wykonanie-palmy-wielkanocnej-2021/

https://youtu.be/CIVQgXcHQa0

 

 

 

 


Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkola

PM - 09.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Drodzy Rodzice!

Z przykrością informuję, że przedłużono ograniczenie w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie całego kraju do 18.04.2021 r.

Jednocześnie przypominam,  że zajęcia w przedszkolu organizuje się nadal  na wniosek rodziców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2021 r. poz. 561)


Barbara Dutkowiak

link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf


Życzenia świąteczne

PM - 01.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


Ogłoszenie

PM - 01.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PM - 29.03.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

PM - 25.03.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącą zamknięcia przedszkoli  w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku

 informuję, że nasze przedszkole w w/w terminie będzie organizowało dyżur zapewniający opiekę dzieciom,  których rodzice zatrudnieni są w służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) lub w służbach mundurowych ( policjanci, strażacy, wojskowi).

Wszystkich rodziców spełniających w/w kryteria zawodowe i zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy opieki,  proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 63 245-18-81 wew. 25 lub 26 w dniu 26 marca do godz.  12.00   Informację proszę potraktować jako PILNĄ  ze względu na konieczność zmiany organizacji pracy przedszkola.

 Jednocześnie informuję, że nauczycielki od poniedziałku 29 marca  do piątku 9 kwietnia 2021 roku  będą pracowały w trybie zdalnym i za pomocą grupowych poczt elektronicznych, oraz komunikatorów WhatsApp  i Messenger będą przesyłały dla Państwa dzieci propozycje zabaw i zadań do wykonania       w domu.

Z poważaniem

                                                               Barbara Dutkowiak

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU NA ROK 2021/22

PM - 24.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak