Klauzula informacyjna RODO.


Podziękowania

PM - 01.03.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Rekrutacja 2019/2020

PM - 28.02.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Harmonogram rekrutacji

PM - 28.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok 2019/20


  • od 01.03.2019 r. do 11.03.2019 r., składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,


  • od 12.02.2019 r. do 13.02.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie,


  • 21.03.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym,


  • od 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r., potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,


  • 01.04.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com