Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Klauzula informacyjna RODO.

Polityka Prywatności.


Kampania edukacyjna ,,Czy wiesz, że ..."

PM - 23.06.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Drodzy Rodzice!

Na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przekazujemy informację dotyczącą możliwości skorzystania z porad i wykonania bezpłatnych badań pod kątem wirusa HIV.

Link do strony: https://aids.gov.pl/

 

 

 


Informacja od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

PM - 01.06.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Rodzice!

Na prośbę Pana Roberta Gawła - Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, przekazuję Państwu link do listu i broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”.

W/w opracowanie ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia,a w rezultacie stawać się lepszymi, świadomymi wychowawcami.

 List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 Broszura - Dzieci w wirtualnej sieci_2021


PRZERWA WAKACYJNA

PM - 20.05.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni  Państwo!

Przypominam,  że w bieżącym roku szkolnym przedszkole jest nieczynne  w okresie od 1 do 31 lipca 2021 r.  Czas ten przeznaczony jest na wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli i pracowników przedszkola, oraz przygotowanie placówki do pracy w nowym roku szkolnym.

Przedszkole wraca do pracy w formie dyżuru wakacyjnego w okresie

od 2  sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku.

Rodziców, którzy zaineresowani są skorzystaniem z usług przedszkola w miesiącu sierpniu proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem przedszkola 63 245-18-81 wew. 25 lub 26, w terminie od 17 do 31 maja 2021 roku, w godz. od 7.30 do 15.30. , wówczas na wyznaczony przez Państwa adres email prześlemy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i w terminie do 11 czerwca 2021 r. złożyć w sekretariacie przedszkola lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przed drzwiami wejściowymi od strony parkingu.

Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

 


Zaproszenie na wydarzenie w formie zdalnej „ Czy to autyzm? – jak być świadomym rodzicem?”.

PM - 25.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

W imieniu Państwowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ślesinie – Filia w Koninie

serdecznie zapraszam Państwa, oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu pt.:

Czy to autyzm? – jak być świadomym rodzicem?”.

Spotkanie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2021 roku ( środa) o godz. 10.00

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZkZWJhZDYtMTBiYy00OTZjLWJjOGItODNhYmJmYmQxNDE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269c10e05-0774-4843-bca9-151f0a9c2b14%22%2c%22Oid%22%3a%227d1bbda1-a497-42d8-a0a3-8c4b9bbdc0cb%22%7d

                 

 

  Z poważaniem

                                                                                                                         Barbara Dutkowiak


INFORMACJA O POWROCIE

PM - 17.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 19 kwietnia 2021 roku przedszkole wraca do pracy stacjonarnej  w reżimie sanitarnym obowiązującym nas wcześniej.

Barbara Dutkowiak


NAGRODA ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ZA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

PM - 25.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasze Przedszkole zdobyło nagrodę za udział w konkursie na wykonanie palmy wielkanocnej.

 

Poniżej zamieszczamy informacje, które udostępnione zostały przez CKIS w Koninie

https://www.ckis.konin.pl/konkurs-na-wykonanie-palmy-wielkanocnej-2021/

https://youtu.be/CIVQgXcHQa0

 

 

 

 


Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkola

PM - 09.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Drodzy Rodzice!

Z przykrością informuję, że przedłużono ograniczenie w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie całego kraju do 18.04.2021 r.

Jednocześnie przypominam,  że zajęcia w przedszkolu organizuje się nadal  na wniosek rodziców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2021 r. poz. 561)


Barbara Dutkowiak

link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf


Życzenia świąteczne

PM - 01.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


Ogłoszenie

PM - 01.04.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PM - 29.03.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

PM - 25.03.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącą zamknięcia przedszkoli  w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku

 informuję, że nasze przedszkole w w/w terminie będzie organizowało dyżur zapewniający opiekę dzieciom,  których rodzice zatrudnieni są w służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) lub w służbach mundurowych ( policjanci, strażacy, wojskowi).

Wszystkich rodziców spełniających w/w kryteria zawodowe i zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy opieki,  proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 63 245-18-81 wew. 25 lub 26 w dniu 26 marca do godz.  12.00   Informację proszę potraktować jako PILNĄ  ze względu na konieczność zmiany organizacji pracy przedszkola.

 Jednocześnie informuję, że nauczycielki od poniedziałku 29 marca  do piątku 9 kwietnia 2021 roku  będą pracowały w trybie zdalnym i za pomocą grupowych poczt elektronicznych, oraz komunikatorów WhatsApp  i Messenger będą przesyłały dla Państwa dzieci propozycje zabaw i zadań do wykonania       w domu.

Z poważaniem

                                                               Barbara Dutkowiak

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU NA ROK 2021/22

PM - 24.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


I ETAP REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PM - 17.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo!

18 lutego 2021 r. rusza I etap rekrutacji dzieci do
 Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2021/2022

W związku z powyższym, informuję Państwa o konieczności wypełnienia
 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, którą można pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”- Rekrutacja 2021/22), bądź z tablicy informacyjnej znajdującej się w korytarzu wejściowym do przedszkola.

Deklarację należy wypełnić w terminie od 18 do 26 lutego 2021 roku i wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do przedszkola.

Nie złożenie w/w deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny.

Z poważaniem
Barbara Dutkowiak - dyrektor przedszkola


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU NA ROK SZKOLNY 2021/22

PM - 17.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU

NA ROK SZKOLNY 2021/22

 

od 18.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

 • *Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • w Przedszkolu Gminnym w Kramsku w roku szkolnym 2021/22

od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

 • *Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola Gminnego w Kramsku
 • wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
 • warunków i kryteriów rekrutacyjnych

od 15.03.2021 r. do 23.03.2021 r.

 • *Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków i dokumentów
 • złożonych przez rodziców, bądź prawnych opiekunów

24.03.2021 r.

 • *Przekazanie rodzicom wiadomości o zakwalifikowaniu,
 • bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.03.2021 r.  do 31.03.2021 r.

 • *Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
 • w postaci pisemnego oświadczenia

01.04.2021 r.

 • *Poinformowanie rodziców o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dziecka
 • do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 


I ETAP REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/22

PM - 17.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


WYNIKI KONKURSU-AKCJI EKOLOGICZNEJ

PM - 03.02.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasze Przedszkole znalazło się wśród laureatów akcji ekologicznej „Oddaj używany telefon komórkowy”

Poniżej przesyłamy opublikowane treści odnoście konkursu znajdujące się na stronie organizatora  http://ekophone.pl/#konkurs

To dzięki Waszemu zaangażowaniu Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci, mogliśmy otrzymać nagrodę .

Dziękujemy!!!

 

Laureaci akcji ekologicznej – konkursu w edycji 2020 roku pod hasłem „Oddaj używany telefon komórkowy”

 Z przyjemnością podajemy poniżej listę szkół i przedszkoli które wykazały się największą aktywnością i uzyskały najlepsze rezultaty przeliczając ilość zebranych telefonów w kg do ilość uczniów w placówce. Szkoły te jako nagrody otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne Kodak FZ43, Kodak CZ43, Nikon Coolpix A-10, lub inne markowe aparaty o zbliżonych parametrach.

Uwaga: Ze względu na okres pandemii, wszystkie nagrody łącznie z kuponami Sodexo dla pozostałych szkół, zostaną wysłane sukcesywnie w okresie luty – marzec 2021. Nazwy i adresy niektórych szkół zostały zapisane skrótowo.

Serdecznie gratulujemy wygranych i dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w naszym konkursie oraz jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej akcji wiosną tego roku przy okazji „Dnia Ziemi 2021”. Szczegóły będą dostępne na www.ekophone.pl

W kolejnych edycjach naszego konkursu planujemy jak dotychczas:

– przyznawać każdej szkole punkty za każdy kg zebranych używanych telefonów komórkowych. Za uzyskane punkty każda szkoła otrzyma od nas bony Sodexo do realizacji w ponad 50.000 sklepach na terenie kraju.

– przyznawać nagrodę główną w wysokości 2.000 zł, do wyboru spośród np: kuchenki mikrofalowej, ekspresu do kawy, laptopa, tableta, drukarki, smartfona, sprzętu sportowego i innych atrakcyjnych nagród lub kuponów Sodexo na życzenie zwycięzcy.

– przyznawać jak do tej pory cyfrowe aparaty fotograficzne wysokiej jakości zgodnie z przelicznikiem ilości zebranych kg telefonów do ilości dzieci w placówce.

 

A oto lista zwycięzców naszego konkursu – edycja jesień 2020:

 • Nagroda Główna w wysokości 2.000 zł – Niepubliczne Przedszkole Specjalne, ul. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica. Opiekun: Pani Edyta Karaszewska

 

 • Aparaty fotograficzne:
 • Przedszkole miejskie nr 7 specjalne, ul. Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn. Opiekun: Pani Małgorzata Sitek
 • Fundacja LOREM, ul. Lewa 30, 91-357 Łódź. Opiekun: Pani Karolina Ciszewska
 • Szkoła Podstawowa filia w Cetuli 63, 37-523 Radawa: Pani Aleksandra Nowak
 • Przedszkole Gminne, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk. Opiekun: Pani Katarzyna Górczewska
 • Przedszkole ul. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosiń. Opiekun: Pani Arleta Koszarek
 • Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, ul. Turowskiego 1, 10-685 Olsztyn, Opiekun: Pani Joanna Połomka
 • Przedszkole „Tosia” ul. Sachsów 1A, 20-381 Lublin, Opiekun: Pani Monika Woźniak Wawerek
 • Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice. Opiekun: Pan Krzysztof Przybyłowski
 • Szkoła Specjalna, Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Opiekun: Pani Agnieszka Wańdoch
 • Szkoła Podstawowa nr 3, Plac 1 Maja 10, 57-100 Strzelin. Opiekun: Pani Teresa Golińska

 

Nagrody w postaci kuponów Sodexo:

Kupony Sodexo będą wysyłane sukcesywnie do wszystkich szkół i przedszkoli uczestniczących w naszym konkursie zgodnie z regulaminem, wg przelicznika 1kg zebranych telefonów (bez baterii oraz innych przedmiotów)  = 5 zł. Minimalna ilość zebranych telefonów do wymiany na kupony Sodexo nie może być niższa niż 2 kg. Szkoły które uzyskały nagrody w postaci aparatów fotograficznych i nagrody głównej mogą do 30 lutego br zgłosić mailowo na adres telefony@ekophone.pl potrzebę wymiany nagród na kupony Sodexo wg przelicznika: aparat fotograficzny = 300 zł, nagroda główna = 2.000 zł. Uwaga: nagrody nie mogą się sumować, czyli aparat można wymienić na bony ale nie można otrzymać razem aparatu

i bonów.

 

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wygranych!

Leszek Kotyza

EKOPHONE

 


Akcja "Każdy znaczek wspiera misje"

PM - 07.01.2021 Tekst: Barbara Dutkowiak


Życzenia świąteczne

PM - 22.12.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak


PODZIĘKOWANIE

PM - 21.12.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak


Akcja charytatywna na rzecz Zosi

PM - 04.12.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

 

Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.”

kard. Stefan Wyszyński

 


Uczestniczymy w projekcie "Magiczna moc bajek"

PM - 20.11.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

 

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,, Magiczna moc bajek”

czyli „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”.

 

Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska - Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle Ludmiła Fabiszewska - Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest także promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni.

Termin realizacji projektu: październik 2020 – maj 2021.

 


Uczestniczymy w projekcie "Piękna Nasza Polska Cała"

PM - 20.11.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

 

 

 


WYNIKI ZBIÓRKI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM "ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY"

PM - 17.11.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

 

 

W ramach akcji "Sprzątanie Świata 2020" nasze przedszkole włączyło się do XV edycji konkursu - ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj używany telefon komórkowy.

Celem akcji była promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu używanych telefonów komórkowych.

Łącznie udało się zebrać 128 telefonów, które zostały odesłane do organizatora konkursu.

W grupie I do akcji włączył się:

Mikołaj Jęcz – 3 telefony

W grupie II do akcji włączyli się:

Lucjan Kozłowski - 63 telefony

Filip Gensch - 37 telefonów

W grupie III do akcji włączyła się :

Gabriela Wyrwińska -17 telefonów

W grupie IV do akcji włączył się:

Michał Górczewski-8 telefonów

Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w akcję.

 


WYNIKI KONKURSU "WARZYWNE CUDAKI"

PM - 05.11.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

 

 

 

W październiku 2020r. nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny „Warzywne cudaki”.

W tym roku ze względu na panujące warunki odbył się on w nieco innej formie. Zadaniem uczestników było wykonanie wraz z opiekunem pracy i przesłanie zdjęcia wykonanego dzieła.Świeże, smaczne, zdrowe i kolorowe warzywa stały się inspiracją dla małych artystów i ich rodziców.

Na konkurs wpłynęło wiele pięknych zdjęć . Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością, kreatywnością i zmysłem estetycznym zachwycając swoimi dziełami oczy komisji konkursowej.

05.11.2020r. odbyło się podsumowanie konkursu. W tym celu powołano komisję składającą się z pracowników Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku: p.Beata Skowrońska, Ilona Bońka,Tatiana Tylkowska. Komisja dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła zwycięzców, oraz przyznała wyróżnienia.

I miejsce Liliana Borecka gr.3

II miejsce Anna Pacholska gr.2

III miejsce Maja Krzyżaniak gr.2

Wyróżnienie Wojciech Kupsik gr.3

Wyróżnienie Wojciech Staśkowiak gr.2

Wyróżnienie Marcela Juszczak gr.4

Wyróżnienie Igor Juszczak gr.4

Nagrodzono również pozostałe dzieci uczestniczące w konkursie:

Miłosz Rosiak, Hanna Frochlich, Magdalena Kupsik, gr.1

Filip Skoczylas, Karol Żabierek gr.2

Wojciech Kałużyński gr.3

Alicja Wyrwińska, Gabriela Wiktorska, Helena Jaworska, Klaudiusz Kubicki, Maja Konwerska, Nikodem Stępniak gr.4

Celem konkursu było rozbudzanie wyobraźni twórczej, dostarczenie radości przez wspólne wykonanie pracy z rodzicem, oraz uświadomienie zdrowotnej wartości warzyw i owoców.

Uczestnikom konkursu „Warzywne cudaki” zarówno dzieciom jak i zarówno rodzicom należy pogratulować zdolności plastycznych, oraz bogatej wyobraźni. Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Zapraszamy do FOTO.

 


PM - 15.10.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Rodzice!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid – 19, zwracam się z prośbą o natychmiastowe poinformowanie dyrektora przedszkola o wszelkich decyzjach Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  dotyczącej objęcia Państwa rodziny kwarantanną.

Informacja ta jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznych warunków zarówno dzieciom jak
i pracownikom Przedszkola Gminnego w Kramsku.

 

                                                                                        Barbara Dutkowiak – dyrektor przedszkola

 


Uwaga konkurs

PM - 11.10.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak


Uwaga konkurs

PM - 11.10.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak


Informacja dla rodziców

PM - 06.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W porozumieniu z Wójtem Gminy Kramsk jako organem prowadzącym dla Przedszkola Gminnego w Kramsku informuję Państwa, jako rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) istniała możliwość przywrócenia opieki przedszkolnej od 6 maja 2020 r.

Zważywszy na konieczność dostosowania przedszkola do reżimu sanitarnego narzuconego przez Ministra Zdrowia - wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wych przedszkolnego, oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia pracownikom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu w przedszkolu, tutejszy organ podjął decyzję, że otwarcie przedszkola nie nastąpi 6 maja 2020 r.

Przedszkole zostanie otwarte po zrealizowaniu wszystkich zaleceń MZ i GIS oraz po zapewnieniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola i przyjętych dzieci.

O otwarciu przedszkola zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez dyrektora przedszkola.

Informuję, że do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice zatrudnieni są w:

- służbie zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, co w przypadku naszej gminy oznacza również dzieci pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS),

- oraz dzieci matek/ojców samotnie wychowujących i rodziców obojga pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS i w porozumieniu z organem prowadzącym).

Zasady te będą obowiązywały do czasu obligatoryjnego otwarcia placówek oświatowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniami MZ oraz GIS nauczyciele opiekujący się dziećmi nie będą organizowali spacerów, ani zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci przyjęte pod opiekę przedszkola nie będą mogły przynosić żadnych zabawek. Przekazanie opieki nad dzieckiem przez rodzica odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych do placówki, tutaj także dokonywany będzie pomiar temperatury ciała. Dziecko, u którego pracownik przedszkola zaobserwuje jakiekolwiek objawy świadczące o chorobie (katar, kaszel, podwyższona temperatura itp.) nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola, w związku COVID -19, będzie uprzednie złożenie przez rodzica/ prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia o:

- stanie zdrowia dziecka,

- stanie zdrowia rodziny,

- informacji, iż żaden z członków rodziny nie odbywa kwarantanny, ani izolacji domowej.

Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na pocztę przedszkola przedszkole.kramsk@gmail.com

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Rodziców, mających zamiar skorzystania z proponowanej formy opieki o telefoniczny kontakt z dyrektorem przedszkola w dniach od 6 do 8 maja 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Numer kontaktowy do dyrektora 691 515 769

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


Informacja o otwarciu przedszkola

PM - 04.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rząd umożliwił od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, a zatem jest to możliwość, a nie obowiązek.

Będzie to zatem indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, oraz po konsultacji z rodzicami.

Przedszkole będzie mogło świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych, o których zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

W związku z powyższym organ prowadzący podejmie decyzję o otwarciu przedszkola biorąc pod uwagę sytuację sanitarno-epidemiologiczną, bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników placówki, ale także dysponując danymi odnośnie zapotrzebowania na liczbę miejsc.

Nie nastąpi to jednak 6 maja 2020r.

Rozpatrywany będzie późniejszy termin – taki, który pozwoli na przejęcie pełnej odpowiedzialności przywrócenia pracy placówki bez narażania choćby w najmniejszym stopniu dzieci i pracowników na niebezpieczeństwo, gdyż bezpieczeństwo zawsze było, jest i będzie dla nas priorytetem.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – otwieramy przedszkola

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Przypominam, że do czasu kiedy nasza placówka pozostanie zamknięta, przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek taki będzie przysługiwał również w przypadku, gdy np. przedszkole zostanie otwarte, ale nie będziemy mieli warunków aby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom. Wspomniany zasiłek przysługuje do 24 maja 2020r.

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


© 2012-2021 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com