Życzenia Świąteczne

AM - 03.02.2015 Foto - Barbara Dutkowiak

Zaczynamy

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

AM - 23.03.2015 Tekst - Sylwia Pietrzak - Bąk

Szanowni Rodzice!

Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2015 roku rozpoczynamy nabór dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie na nowy rok szkolny 2015/16.

Całą niezbędną dokumentację znajdziecie Państwo w zakładce „Dla rodziców” pod hasłem „Dokumenty”. Pobraną z zakładki kartę zgłoszeniową, wraz z właściwymi oświadczeniami należy złożyć w kancelarii Przedszkola Gminnego w Kramsku, w terminie do 21 kwietnia 2015 roku.

Wymienione dokumenty można będzie pobrać również u nauczycielek grup w obu przedszkolach.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Jednocześnie przypominam rodzicom dzieci już uczęszczających do w/w przedszkoli, iż od dnia 23 marca 2015 roku będzie można pobrać „Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego”, które po wypełnieniu należy złożyć w kancelarii przedszkola w Kramsku lub u nauczycielek grup w przedszkolu w Patrzykowie, w terminie do 31 marca 2015 roku.

Nie złożenie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!© 2012-2015 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com