Klauzula informacyjna RODO.


Rekrutacja

PM - 14.02.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!Rusza pierwszy etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2020/2021


W związku z powyższym rodzice naszych wychowanków zobowiązani są do podjęcia decyzji, czy dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną w naszym przedszkolu. Aby wymieniona kontynuacja była możliwa należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola, w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r.Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu !


© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com