Klauzula informacyjna RODO.


Szanowni Rodzice !

PM - 30.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Rodzice !


W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu Gminnym w Kramsku organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym przedszkole, a także nauczycielami, pracownikami i rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod numerami:
632451881 lub 691515769 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem przedszkole.kramsk@gmail.com w .godzinach 8.00-16.00.

2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.

4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, innymi nauczycielami oraz specjalistami.

5. Nauczyciele przedszkola są w stałym kontakcie z rodzicami. Pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00 pod znanymi Państwu prywatnymi numerami telefonów, na komunikatorach ( Messenger, WhatsApp) oraz za pomocą poczty elektronicznej:

- grupa I przedszkolekramsk.1@wp.pl

- grupa II karina.walkowska2020@wp.pl

- grupa III bernadeta.biskupska2020@wp.pl

- grupa IV pgk-g4@tlen.pl

6. Specjaliści pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

a. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

b. Raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

c. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

d. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań, zdjęcia, filmiki itp.

e. Specjaliści przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio wychowawcom grup a wychowawcy przekazują je zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

Z poważaniem Barbara Dutkowiak


Drodzy rodzice

PM - 24.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Drodzy Rodzice!


W związku z decyzją rządu i Ministra Edukacji Narodowej o wydłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach do 10 kwietnia informuję, że nauczyciele z naszego przedszkola będą z Państwem w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym służąc wsparciem i pomocą.

Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Aktywność grupy” nauczyciele poszczególnych grup zamieszczają propozycje zabaw, zajęć i materiały do samodzielnego wydruku, w celu umilenia dzieciom spędzania wolnego czasu w domu.

Oczywiście wszystkie nasze propozycje są dobrowolne i dla chętnych.

Jeżeli macie Państwo ochotę podzielić się z nami zdjęciami bądź filmikami z zabaw przeprowadzonych wspólnie z dzieckiem w domu to zachęcamy do przesyłania ich na adresy mailowe nauczycielek grup bądź na adres przedszkola – przedszkole.kramsk@gmail.com

Wszelkie sprawy nie cierpiące zwłoki możecie Państwo załatwiać na bieżąco drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie pod następującymi numerami telefonów:

 • dyrektor przedszkola 63 245 18 81 wew. 26 lub 691 515 769

 • sekretarz przedszkola 63 245 18 81 wew. 25 lub 660 878 342

Drodzy Państwo życzymy Wam zdrowia i dużo wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, a naszym milusińskim przesyłamy tysiące buziaków i uścisków.


Dyrektor i kadra

Przedszkola Gminnego w Kramsku


Komunikat o przebiegu rekrutacji

PM - 24.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!


Informuję, że proces rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/21 przebiega zgodnie z harmonogramem.

Jutro tj. 25 marca 2020 roku zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie o decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.


Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


#wirtualneprzedszkole

PM - 17.03.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

rekrutacjaLinki do stron

PM - 12.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczam linki do stron internetowych instytucji, na których znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące profilaktyki oraz postępowania i zachowania się w sytuacjach problemowych związanych z szerzącym się zagrożeniem koronawirusem.


Ministerstwo Zdrowia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow


Główny Inspektor Sanitarny

https://gis.gov.pl/


Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja


Kuratorium Oświaty w Poznaniu

http://ko.poznan.pl/


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie

http://psse-konin.pl/koronawirus-2019-ncov/112-koronowirus/557-konowirus-2019-ncovKoronawirus

PM - 12.03.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

rekrutacjaZawieszenie zajęć!

PM - 11.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych jaka została podjęta w dniu dzisiejszym tj . 11 marca 2020 na posiedzeniu sztabu kryzysowego, które odbyło się w Kancelarii Premiera Pana Mateusza Morawieckiego informuję, że:

zajęcia w Przedszkolu Gminnym w Kramsku zostają zawieszone na czas od 12 do 25 marca 2020 r.

Rozumiem, że możecie mieć Państwo problemy z natychmiastowym zorganizowaniem opieki dla dzieci, dlatego też placówka nasza będzie, w drodze wyjątku, zapewniała opiekę jeszcze przez dwa dni tj. 12 i 13 marca 2020, w godzinach od 6.30 do 17.00.

W w/w terminie przedszkole będzie funkcjonowało na zasadzie dyżuru, dlatego proszę o wcześniejsze zgłoszenie dzieci, którym trzeba będzie tą opiekę zapewnić. Należy to zrobić dzisiaj tj. 11 marca telefonicznie do godz. 17.00 ( 63 245 18 81 wew. 21) lub u wychowawcy grupy.

Przypominam, że zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U 2017, poz. 1368) w wyniku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 8 roku życia.

Wszystkim rodzicom, którzy mogą się powstrzymać od posyłania dzieci do przedszkola już od jutra czyli od 12 marca 2020 , rekomenduję pozostawienie dzieci w domach.

Wszystkie informacje dotyczące jakichkolwiek zmian będę Państwu przekazywała na bieżąco poprzez stronę internetową naszego przedszkola www.przedszkolekramsk.pl

Szanowni Państwo! To nie jest dla nas czas wolny od zajęć! To jest czas kwarantanny dla całego społeczeństwa, dlatego też w imieniu Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej gorąco apeluję o odpowiedzialność i zachowanie wszelkich procedur, by niepotrzebnie nie narażać siebie i innych.


Barbara Dutkowiak – dyrektor przedszkolaZawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - pismo MEN.


Pilne!

PM - 10.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

W związku z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej

bardzo proszę, abyście Państwo

nie przyprowadzali do przedszkola dzieci

chorych lub przeziębionych.

Barbara Dutkowiak – dyrektor przedszkola
Komunikat!

PM - 11.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

UWAGA

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


Informujemy, iż w przedszkolu:

 • odbywają się rozmowy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 • zamieszczono w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 • apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola;

 • zwracamy uwagę, aby do przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;

 • informujemy dzieci i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

 • informujemy, by nie organizować wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

 • informujemy rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 • informujemy rodziców dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa(Dz.U. 2017, poz. 1368);

 • sprawdzamy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 • Podajemy kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 63 243 90 52 (do 15.00)

W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy: 
509 698 188 (tylko w nagłych przypadkach).

W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590(czynna całodobowo).


Rekrutacja ogłoszenie

PM - 25.02.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

rekrutacjaHarmonogram rekrutacji

PM - 25.02.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

harmonogramRekrutacja

PM - 14.02.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!Rusza pierwszy etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2020/2021


W związku z powyższym rodzice naszych wychowanków zobowiązani są do podjęcia decyzji, czy dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną w naszym przedszkolu. Aby wymieniona kontynuacja była możliwa należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola, w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r.Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu !


© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com