!--porcja poczatek-->

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2018/2019

PM - 15.01.2018 Tekst - B. Dutkowiak

Szanowni Państwo!

Informuję, że dnia 22 stycznia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2018/19.

Całą niezbędną dokumentację znajdziecie Państwo na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w zakładce:„Dla rodziców” pod hasłem: „Dokumenty”.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można również pobrać w kancelarii Przedszkola Gminnego w Kramsku na ul. Chopina 12 w godz. od 7.00 do 16.00

Pobrany wniosek zgłoszeniowy, wraz z właściwymi oświadczeniami należy złożyć u dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku, w terminie do 2 lutego 2018 roku.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok 2018/19

- od 22.01.2018 r. do 02.02.2018 r., składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,


- od 5.02.2018 r. do 13.02.2018 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych przez rodziców w wyznaczonym terminie,


- 14.02.2018 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym,


- od 15.02.2018 r. do 23.02.2018 r., potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,


- 26.02.2018 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com