Klauzula informacyjna RODO.


Szanowni Państwo!

PM - 12.06.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

W wyniku wysokich temperatur jakie panują na zewnątrz doszło do bardzo silnego nagrzanie pomieszczeń przedszkolnych ( temperatura w salach dochodzi do 33 ° C), w związku z tym, nie jestem w stanie zapewnić Państwa dzieciom właściwych warunków, bezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Zwracam się więc do Państwa z ogromną prośbą, abyście w miarę możliwości nie przyprowadzali dzieci do przedszkola.

Wysoka temperatura w salach zajęć prowadzi do niebezpieczeństwa przegrzania organizmu dziecka, co w efekcie może wywołać udar cieplny.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com