Godziny pracy nauczycieli

Tekst - Barbara Dutkowiak

ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM ARKUSZEM ORGANIZACJI
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KRAMSKU NA ROK SZKOLNY 2018/19
PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 6.30 DO 17.00 (dyżur od 6.30 do 8.00 i od 16.00 do 17.00)
DZIEŃ TYGODNIA S. Pietrzak
Bąk
K. Kawala K. Górczewska M Sobczak K. Szamałek-Walkowska B. Biskupska B. Dutkowiak
PONIEDZIAŁEK 11.30-16.00 8.00-12.00 8.00-15.30 6.30-16.00 8.00-11.30 11.45-17.00 -
WTOREK 13.00-17.00 6.30-15.00 8.00-13.00 8.00-16.00 13.00-16.00 8.00-13.00 15.00-16.00 gr 3
ŚRODA 8.00-14.30 11.00-15.30 12.00-17.00 8.00-11.15 8.00-16.00 6.30-12.00 14.30-16.00
gr 2 i 1
CZWARTEK 6.30-13.00 12.00-17.00 10.15-16.00 8.00-10.15 8.00-15.45 8.00-16.00 -
PIĄTEK 11.30-16.00 8.00-11.30 12.00-17.00 10.00-16.00 8.00-12.00 8.00-16.00 6.30-10.00
gr 1 i 2
© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com