Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Zajęcia dodatkowe

Tekst - Barbara Dutkowiak

Zajęcia dodatkowe 
Proponowana przez przedszkole oferta zajęć dodatkowych zapewnia naszym wychowankom wesołą i bezpieczną zabawę oraz nabywanie wiadomości i umiejętności ułatwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Wszystkie zajęcia proponowane przez przedszkole są bezpłatne!
Zajęcia rytmiczne - mgr Wioletta Rzemyszkiewicz

zajęcia odbywają się przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego i instrumentów niemelodycznych. Prowadzone są dwa razy w tygodniu. Na zajęciach tych dzieci uczą się nowych piosenek, tańców oraz zabaw rytmicznych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych.

Religia - mgr Sabina Leszczak

to zajęcia odbywające się na wniosek rodzica dwa razy w tygodniu. Dzieci, nie biorące udziału w zajęciach są pod opieką nauczycielki, która prowadzi z nimi pracę indywidualną.

Zajęcia logopedyczne - mgr Monika Łysiak

zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach ( do 4 osób). Zajęcia dostosowane są do wad wymowy dziecka i prowadzone za zgodą i przy współudziale rodzica.

Język angielski - mgr Katarzyna Kawala

zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, spacery itp.) W nauce wykorzystywane są piosenki, wiersze, rymowanki.

Gimnastyka korekcyjna - mgr Katarzyna Górczewska

zajęcia te prowadzone są dwa razy w tygodniu i polegają na zapobieganiu i korygowaniu wad postawy u dzieci 4, 5 i 6-letnich. Na zajęciach tych dominują ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 © 2012-2021 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com