Klauzula informacyjna RODO.


Szanowni Państwo!

PM - 12.06.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

W wyniku wysokich temperatur jakie panują na zewnątrz doszło do bardzo silnego nagrzanie pomieszczeń przedszkolnych ( temperatura w salach dochodzi do 33 ° C), w związku z tym, nie jestem w stanie zapewnić Państwa dzieciom właściwych warunków, bezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Zwracam się więc do Państwa z ogromną prośbą, abyście w miarę możliwości nie przyprowadzali dzieci do przedszkola.

Wysoka temperatura w salach zajęć prowadzi do niebezpieczeństwa przegrzania organizmu dziecka, co w efekcie może wywołać udar cieplny.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Przesiewowe badanie mowy

PM - 29.04.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Informacja o zakończeniu strajku

PM - 26.04.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiej akcji strajkowej, w związku z powyższym informuję, że przedszkole rozpoczyna normalną pracę z dniem 29 kwietnia 2019 r. tj. w poniedziałek.

Proszę również, abyście Państwo jeszcze dzisiaj tj. 26 kwietnia do godziny 17.00, pod numerem 63 2451881 wew. 21 (sala dyżurująca) lub 691515769 (dyrektor), lub w poniedziałek, do godziny 7.00, zgłosili ewentualną nieobecność dziecka. Brak w/w informacji jest równoznaczny z zamówieniem posiłków dla Państwa dziecka.

Jednocześnie w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników przedszkola bardzo serdecznie dziękuję Państwu za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie jakie okazywaliście nam w tych wszystkich dniach.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja 3

PM - 09.04.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Od 8 kwietnia 2019 roku trwa ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, w której uczestniczą wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Z uwagi na szczególną sytuację i ogromne braki kadrowe przedszkole, od 9 kwietnia do odwołania, działa w formie dyżuru.

Na dyżur w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców samotnie wychowujących czynnych zawodowo, oraz dzieci obojga rodziców pracujących.

W związku z powyższym bardzo proszę, abyście Państwo każdego dnia do godziny 17.00, pod numerem 63 2451881 wew. 21 (sala dyżurująca) lub 691515769 (dyrektor). zadeklarowali potrzebę skorzystania z opieki przedszkola na kolejny dzień. Informacja ta jest niezbędna do zapewnienia Państwa dzieciom posiłków i właściwej opieki.

Bardzo przepraszam za utrudnienia prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja 2

PM - 08.04.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Dziś tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, do której przystąpili wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Z uwagi na szczególną sytuację i ogromne braki kadrowe przedszkole jutro tj. 9 kwietnia rozpocznie pracę w godz. od 6.30 do 17.00 w formie dyżuru.

Na dyżur w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców samotnie wychowujących pracujących zawodowo, oraz dzieci obojga rodziców pracujących.

W związku z powyższym bardzo proszę, abyście Państwo dzisiaj do godziny 17.00, zadeklarowali potrzebę skorzystania z opieki przedszkola pod numerem 63 2451881 wew. 25 lub 691515769. Informacja ta jest niezbędna do zapewnienia Państwa dzieciom posiłków na jutrzejszy dzień.

Bardzo Państwa przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja

PM - 07.04.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym ( niedziela 7 kwietnia) nie doszło do porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi. Jutro tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, do której przystępują również wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Na co dzień jesteśmy do Państwa dyspozycji i staramy się, by pobyt dzieci w przedszkolu był przede wszystkim bezpieczny, jednak w dniu jutrzejszym nie jestem w stanie zapewnić należytej i zgodnej z zasadami bezpieczeństwa opieki wszystkim naszym wychowankom.

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę, aby dzieci, w miarę możliwości pozostały jutro pod Państwa opieką.

Bardzo Państwa przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Podziękowania

PM - 01.03.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Rekrutacja 2019/2020

PM - 28.02.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Harmonogram rekrutacji

PM - 28.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok 2019/20


  • od 01.03.2019 r. do 11.03.2019 r., składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,


  • od 12.02.2019 r. do 13.02.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie,


  • 21.03.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym,


  • od 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r., potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,


  • 01.04.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przytulanka dla wcześniaka.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.


Informacja o kontynuacji.

PM - 08.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Rusza I etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, informuję, że z dniem 1 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020, w związku z tym musicie Państwo podjąć decyzję o tym, czy Wasze dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu.

W tym celu należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup lub ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć u nauczycieli grupy w terminie od 11 do 22 lutego 2019 r.

Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny !


Zaproszenie na bal karnawałowy.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Życzenia świąteczne.

PM - 17.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Spotkanie z górnikiem.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Kawala.

Zaczynamy

Warsztaty Bożonarodzeniowe.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Pomóżmy zwięrzętom przetrwać zimę.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Zaproszenie na warsztaty plastyczne.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Pomoc pedagoga i psychologa.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com