Klauzula informacyjna RODO.


Podziękowania

PM - 01.03.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Rekrutacja 2019/2020

PM - 28.02.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Harmonogram rekrutacji

PM - 28.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok 2019/20


  • od 01.03.2019 r. do 11.03.2019 r., składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,


  • od 12.02.2019 r. do 13.02.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie,


  • 21.03.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym,


  • od 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r., potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,


  • 01.04.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przytulanka dla wcześniaka.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.


Informacja o kontynuacji.

PM - 08.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Rusza I etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, informuję, że z dniem 1 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020, w związku z tym musicie Państwo podjąć decyzję o tym, czy Wasze dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu.

W tym celu należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup lub ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć u nauczycieli grupy w terminie od 11 do 22 lutego 2019 r.

Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny !


Zaproszenie na bal karnawałowy.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Życzenia świąteczne.

PM - 17.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Spotkanie z górnikiem.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Kawala.

Zaczynamy

Warsztaty Bożonarodzeniowe.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Pomóżmy zwięrzętom przetrwać zimę.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Zaproszenie na warsztaty plastyczne.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Pomoc pedagoga i psychologa.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

© 2012-2016 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 2470004 w. 226, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com