Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Rytm dnia grupy II


Rytm dnia grupa 2

PM - 04.11.2020 Tekst i foto: Daria Leszczak

Godziny od 6:30-17:00

Czas trwania

 

Rodzaj aktywności, forma

6:30-8:00

1h 30 min

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe.

8:00-8:15

15 min

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe. Zabawy ruchowe

8:15-8:30

15 min

Krąg zmysłów- zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

8:30-8:45

15 min

Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosenkach.

8:45-9:00

15 min

Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.

9:00-9:30

30 min

Śniadanie

9:30-10:00

30min

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10:00-10:30

30 min

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

10:30-11:45

1h 15 min

Aktywność na powietrzu w tym obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. W czasie niesprzyjającej aury zabawy ruchowe w sali. Język angielski/Rytmika

11:45-12:00

15 min

Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem

12:00-12:30

30 min

Obiad

12:30-13:45

30 min

Czytanie bajek, masażyki, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

13:45-14:00

15 min

Czynności higieniczno-porządkowe przed podwieczorkiem/ Zabawa ruchowa

14:00- 14:30

30 min

Podwieczorek

14:30-14:45

30 min

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające poznane treści, zabawy ze śpiewem, integracyjne.

14:45-16:00

1h 15 min

Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Pobyt na dworze/ na wewnętrznym placu zabaw/ Religia

16:00-17:00

1h

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Czynności  porządkowe w sali,

strzalka

© 2012-2021 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com