Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Dokumenty dotyczące przedszkola

Tekst - Barbara Dutkowiak

Procedury bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Gminnym w Kramsku.


Statut Przedszkola Gminnego w Kramsku 2019.


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.


Dokumentacja obowiązująca całą społeczność Przedszkola Gminnego w Kramsku w okresie zagrożenia zakażeniem Covid-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID


Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa aktualizacja od 1 września 2020 r.


Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA I RODZINY


Załącznik nr 2, 3, 4, 5 - COVID 19


Załącznik nr 6 - SZYBKI SPOSÓB KOMUNIKACJI DYREKTORA Z OP


Załącznik nr 7 - Lista nauczycieli


Załącznik nr 8 - Procedura przy pojawieniu się COVID


Załącznik nr 9 - PROCEDURY ŚCIEŻKI SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI


Załącznik nr 10 - Monitoring czystości


Załącznik nr 11 - ewidencja osób obcych


Załącznik nr 12 - Oświadczenie rodzica


Załącznik nr 13 - Upoważnienie osób do odbioru dziecka z przedszkola


Załącznik nr 14 - upoważnienie do odbioru - Covid


Załącznik nr 15 - ZGODA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA


Rekrutacja 2021/22

Uchwała Nr XXVIII Rady Gminy.


Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 r.


Regulamin rekrutacji.


Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.


Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.


Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.


Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.


Załącznik nr 6 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.


Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.


Załącznik nr 8 - Oświadczenie o uczeszczaniu do przedszkola starszego rodzeństwa.


Załącznik nr 9 - Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki na powyżej 8 godzin.


Załącznik nr 10 - Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia.© 2012-2021 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com